citat

Premalex® (escitalopram) är det enda godkända läkemedlet för behandling av PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Premalex ingår i läkemedelsförmånen.

Premalex är en intermittent behandling för kvinnor som lider av PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom).1 Premalex ökar kvinnans förmåga att fungera normalt i vardagen under lutealfasen och reducerar avsevärt PMDS-symtomen.2
Referenser: 1. Premalex produktresumé. 2. Eriksson et al. Journal of Clinical Psychopharmacology. Volume 28, Number 2, April 2008
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Premalex® (escitalopram), Rx, F, ATC-kod: N06AB10. Indikation: Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). För att motivera diagnos och eventuell läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga. Dosering: Optimal dosering är 20 mg dagligen men vissa kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg dagligen. Behandlingen är intermittent (ca 14 dagar per månad). Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se