Image

Dosering & administrering
- Premalex i praktiken

Intermittent behandling
Första tabletten tas på samma dag som förväntad ägglossning och den sista tas på  menstruationens första dag, vilket ger en behandlingstid på ca 14 dagar. Behandlingen  återupptas sedan vid följande ägglossning.
Individuell dosering
- Optimal dos är 20 mg per dag men vissa patienter kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg.
- Startdosen är 10 mg och efter 2–3 dagar kan dosen ökas till 20 mg.
- Upprepa upptriteringsprocessen vid cykel 2. Vid cykel 3 kan patienten starta på 20 mg.
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Premalex® (escitalopram), Rx, F, ATC-kod: N06AB10. Indikation: Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). För att motivera diagnos och eventuell läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga. Dosering: Optimal dosering är 20 mg dagligen men vissa kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg dagligen. Behandlingen är intermittent (ca 14 dagar per månad). Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se