Information om cookies

Denna webbplats ägs och tillhandahålls av: H. Lundbeck AB, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö. Lundbeck är fast besluten att skydda sekretessen kring den information som samlas in från våra online-besökare. Det är vår avsikt att balansera våra legitima affärsintressen att samla in och använda information som erhållits från och om våra användare som är online med rimliga förväntningar på integritet. Det följande beskriver hur vi hanterar information som samlats in.


Cookie/Kakor

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator. I cookie-filen finns information om:

• vilka webbplatser du besökt

• vilka inställningar du gjort på webbplatsen

• hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.


Varför använder Lundbeck cookies?

Lundbeck är intresserad av att veta hur innehållet på hemsidan används. Informationen används endast för att definiera var besökarna kommer ifrån, vilket innehåll som visas och hur länge. Dessa cookies möjliggör en mer detaljerad nivå för att spåra för att finjustera våra användningsrapporter och därmed få en bättre förståelse av potentiella förbättringar så att Lundbeck kan fortsätta att förbättra relevansen av och tillgängligheten av det innehåll vi tillhandahåller. Denna information kan inte användas för att identifiera en besökare som individ.


Hur man kan undvika eller ta bort en cookie

De flesta webbläsare kan du radera, blockera eller varna innan en cookie sparas/lagras på din online enhet. Beroende på vilka online enhet du använder kan du i inställningarna få information om hur du ställer in din webbläsare för att hantera cookies.


Kan jag ändå besöka hemsidan om cookie-funktionen är inaktiverad?

Ja. Om du har cookies inaktiverade på din online enheten kommer du fortsätta att ha samma tillgång till webbplatsens innehåll. Dock kan vissa funktioner som enkäter och verktyg fungera med reducerad funktionalitet eller inte alls.


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Tjänsten använder "cookies". Cookies sparar information om hur ni använder webbsidan (inklusive er IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Lundbeck. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Er IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data. För mer information rörande cookies/kakor hittar du på PTS hemsida. www.pts.se

Senast uppdaterad januari 2022 © 2022 H. Lundbeck AB

 

Senast uppdaterad: 2022-01-14