Image

PMS och PMDS – så vanligt är det

Från såväl befolkningsbaserade studier som enkätstudier vet vi att hela 90 % av alla kvinnor har någon form av premenstruellt besvär, fysiskt eller psykiskt, som varierar över menstruationscykeln. Omkring 20 % har minst två regelbundet återkommande symtom innan menstruationen men det är bara omkring 10 % som anger att de skulle vilja ha behandling. Av alla kvinnor i fertil ålder har 3–5 % så svåra besvär att de uppfyller kriterier för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS).1–4

Premenstruella besvär kan således ses som ett kontinuum med en liten andel kvinnor med uttalade besvär i ena änden av normalfördelningskurvan, och en lika liten andel kvinnor som överhuvudtaget inte påverkas i andra änden av kurvan, se figur nedan.
Kurva relaterad till PMS och PMDS
Referenser:
1. Halbreich U, Backstrom T, Eriksson E, O’Brien S, Calil H, Ceskova E, Dennerstein L, Douki S, Freeman E, Genazzani A, Heuser I, Kadri N, Rapkin A, Steiner M, Wittchen HU, Yonkers K. Clinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies. Gynecol Endocrinol. 2007 2007 Mar;23(3):123-30.
2. Sveinsdottir H. Prospective assessment of menstrual and premenstrual experiences of Icelandic women. Health Care Women Int. 1998;19(1):71-82.
3. Backstrom T, Andreen L, Birzniece V, Bjorn I, Johansson IM, Nordenstam-Haghjo M, Nyberg S, Sundstrom-Poromaa I, Wahlstrom G, Wang M, Zhu D. The role of hormones and hormonal treatments in premenstrual syndrome. CNS Drugs. 2003;17(5):325-42.
4. Wyatt KM, Dimmock PW, Ismail KM, Jones PW, O’Brien PM. The effectiveness of GnRHa with and without ’add-back’ therapy in treating premenstrual syndrome: a meta analysis. BJOG. 2004 Jun;111(6):585-93.
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Premalex® (escitalopram), Rx, F, ATC-kod: N06AB10. Indikation: Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). För att motivera diagnos och eventuell läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga. Dosering: Optimal dosering är 20 mg dagligen men vissa kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg dagligen. Behandlingen är intermittent (ca 14 dagar per månad). Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se