Image

Premalex® (escitalopram) är det första godkända läke­medlet för behandling av PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom).

PREMALEX ÖKAR FÖRMÅGAN ATT FUNGERA I VARDAGEN UNDER LUTEALFASEN1
Kvinnor som har svårt att fungera på arbetet, i familjen och andra sociala sammanhang under lutealfasen, upplever en väsentlig förbättring vid behandling med Premalex 20 mg.1
stapeldiagram på påverkan efter behandling med premalex
PREMALEX ÄR VÄLTOLERERAT1
I studien var antalet avhopp på grund av biverkningar få med 6 % för placebo, 13 % för Premalex 10 mg och 6 % för Premalex 20 mg. Biverkningarna är normalt sett övergående. I figuren nedan visas att av den andel patienter som initialt rapporterade illamående, var det bara ca 5 % som fortfarande märkte av det efter två behandlingscykler.1
punktdiagram bieffekter av premalex

Studie

Eriksson et al. Escitalopram Administered in the Luteal Phase Exerts a Marked and Dose-Dependent Effect in Premenstrual Dysphoric Disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology. Volume 28, Number 2, April 2008.

Ladda ner studie (pdf) »
Referens: 1. Eriksson et al. Journal of Clinical Psychopharmacology. Volume 28. Number 2, April 2008.
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Premalex® (escitalopram), Rx, F, ATC-kod: N06AB10. Indikation: Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). För att motivera diagnos och eventuell läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga. Dosering: Optimal dosering är 20 mg dagligen men vissa kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg dagligen. Behandlingen är intermittent (ca 14 dagar per månad). Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se